PressRelease 2017-12-12

Fortsatta satsningar inom produkttanksegmentet-  Positionering inför förväntat starkare marknad

Market Update

November 2017

Concordia Maritimes VD Kim Ullman om marknadens utveckling.

Capital Links podcast

Hur kommer hårdare miljökrav påverka shippingindustrin?

2017-12-12

Marknadens utveckling

$12 006
2017-dec-08
Average MR Clean Tanker Earnings (Clarksons)

Vår fartygsflotta

mercy Ships Cargo Day 2017

Concordia Maritime
stöder Mercy Ships
Cargo Day

Kalender

Q4 2017 30 januari 2018 
Q1 2018, Bolagsstämma 24 april 2018
Q2 2018 14 augusti 2018 

Hållbara tanktransporter

Mål och strategi

Årsstämma 2017

Se presentationen från årsstämman 25 april