Kostnadseffektiva och säkra tanktransporter

Senaste

Pressmeddelande

2016-11-23

Nya finansieringsavtal tecknade för P-MAX-fartygen

Om oss

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi

Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor.

Marknadens utveckling

$8 336
2016-dec-02
Average MR Clean Tanker Earnings (Clarksons)
Marknadsbulletin
Fearnley Securities

Analys från Fearnleys – All set up and ready to grow

Q3 2016

Delårsrapport Q3

Mål och strategi

Läs mer om vår strategi för att uppnå ökad lönsamhet och tillväxt i flottan.

Årsredovisning

Årsredovisning 2015

Hållbara tanktransporter

Arbetet med hållbarhetsfrågor är en helt integrerad del i Concordia Maritimes verksamhet.

Intervju med VD Kim Ullman

Concordia Maritimes VD Kim Ullman på Aktiedag i Göteborg, 26 september 2016.

Film

En film om olje- och tankmarknaden, förändrade transportbehov och om vad som gör Concordia Maritime unikt. 

Vår flotta

Concordia Maritimes helägda flotta består av tio P-MAX-fartyg, två nybyggda IMOIIMAX-fartyg och ett suezmaxfartyg.