Concordia Maritime AB (publ.) publicerar årsredovisningen för 2011 på webben

Tryckt version distribueras inom kort.

Den engelska översättningen beräknas vara klar för publicering den 20 april 2011.

Concordia Maritimes årsstämma hålls den 26 april 2012.

För IR-kontakt: Göran Hermansson, Ekonomidirektör, 031 855046 eller 0704 855046.

Göteborg den 27 mars 2012