Concordia Maritime beställer två tankfartyg

Fartygen ingår i en serie om sex fartyg som projekterats av Stena Weco och Stena Bulk och utvecklats av Stena Teknik tillsammans med GSI. Fokus i utvecklingsarbetet har legat på energieffektivitet och lastflexibilitet.

” Fartygens design och prestanda imponerar och GSI är ett ledande kinesiskt varv som bygger mycket bra fartyg. Vår intention är att sysselsätta fartygen på den öppna marknaden via vår samarbetspartner Stena Weco som är framgångsrikt i segmentet för transporter av raffinerad olja och vegetabiliska oljor.
Detta är ett naturligt utvecklingssteg för oss, att investera i fartyg med mycket god bränsleeffektivitet och lastförmåga och som skall sysselsättas i det segment där vi har vår huvudfokus och som har en god tillväxtpotential. ”Timingen” vad gäller varvspriser bedömer vi också vara rätt” säger VD Hans Norén.

Stena Weco är ett joint venture mellan Stena Bulk och danska Dannebrog som bildades för lite över ett år sedan. Verksamheten bedrivs från kontor i Köpenhamn, Singapore och Houston.