Leverans av Stena Supreme från Samsungvarvet i Korea

Concordia Maritimes totala flotta innehåller i och med leveransen förutom Suezmaxtankern Stena Supreme tio egna P-MAX produkttankfartyg (65,000 ton dödvikt) och två Panamaxfartyg (75,000 ton dödvikt), som ägs till 50%.

Tekniska data för Stena Supreme:
Längd 274 meter; Bredd 48 meter; Dödvikt 158 700 dwt