Stena Supreme döptes i Korea

Stena Supremes gudmor är Marie Eriksson, jurist och dotter till Madeleine Olsson Eriksson, en av tre ägare till Stena Sfären tillsammans med Dan Sten och Stefan Olsson och Bert Åke Eriksson, VD i Stena Sessan, huvudägare i Concordia Maritime. Ett stort antal internationella gäster deltog vid det högtidliga fartygsdopet, där också Hans Norén och Carl-Johan Hagman, VD respektive styrelseordförande för Concordia Maritime närvarade. Kapten James McBride är befälhavare ombord på Stena Supreme.

Stena Teknik har i samarbete med Samsung Heavy Industries (SHI) ansvarat för utvecklingen av den nya fartygsmodellen och fokus har legat på energieffektiviteten. Fartygets tekniska utrustning och design medför att bränsleförbrukningen kan reduceras med upp till 10 - 15% jämfört med standardtonnage.
”Fartygets design och prestanda imponerar och Samsung Heavy Industries är ett ledande kvalitetsvarv. Vår intention är att sysselsätta fartyget på den öppna marknaden via det framgångsrika poolsamarbetet mellan Stena Bulk och det statliga angolanska oljebolaget Sonangol”, säger VD Hans Norén.

Stena Supreme är det femte i en serie om sju fartyg, vardera motsvarande en investering på strax under 500 miljoner kronor, som projekteras av Stena Bulk och beställdes i mars 2010.
Stena Sonangol Suezmax Pool kontrolleras av Stena Bulk och det angolanska statliga oljebolaget Sonangol. Sedan starten 2005 har poolen genererat bättre intjäning än andra, konkurrerande pooler. Under innevarande år planeras för en expansion till totalt 30 Suezmaxfartyg, varav merparten är nya och effektiva. Operation och befraktning av fartygen i poolen drivs från Stena Bulks kontor i Houston, Rio de Janeiro samt Singapore.

+----------------------------------------------------+
|Tekniska data för Stena Supreme: |
|Längd 274 meter; Bredd 48 meter; Dödvikt 158 700 dwt|
+----------------------------------------------------+

För mer information, v.v. kontakta:
Hans Norén
VD, Concordia Maritime AB (publ)
Mobil +46 704 85 51 01

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm. www.concordiamaritime.com