Concordia Maritime AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2015

Årsredovisningen 2015 för Concordia Maritime AB (publ) är nu tillgänglig på bolagets hemsida (www.concordiamaritime.com).

Den engelska översättningen av årsredovisningen kommer att publiceras i mitten av april 2016.

Årsstämman hålls den 26 april 2016.

Investor Relations, vänligen kontakta:

Ola Helgesson
CFO
Concordia Maritime AB

Tel 46 31 855009
Mobil 46 704 855009
Email ola.helgesson@concordiamaritime.com

 

PDF