Concordia Maritime stödjer Mercy Ships Cargo Day

Concordia Maritime är en av deltagarna som stöttar Mercy Ships Cargo Day 2016. Syftet är att samla in medel till Mercy Ships, en icke-statlig organisation som driver världens största privata sjukhusfartyg.

Mercy Ships erbjuder operationer, tandvård och annan kvalificerad medicinsk vård på platser där behovet är som störst. Verksamheten bedrivs ombord på världens största privata sjukhusfartyg, Africa Mercy.

Verksamheten bedrivs i nära samarbete med de olika värdländerna. Stort fokus ligger för närvarande på olika länder i Afrika, där tillgången till avancerad och högkvalitativ sjukvård på många platser är starkt begränsad. Fortfarande lider och dör alltför många människor till följd av sjukdomar eller handikapp som lätt hade kunnat behandlas om vårdkedjan bara funnits på plats.

Sedan 1978 har Mercy Ships tillhandahållit vårdtjänster och material till behövande i utvecklingsländer till ett värde av drygt 1 miljard dollar och via 587 hamnbesök givit medicinsk assistans till fler än 2,5 miljoner personer.

Tack vare samverkan mellan aktörer inom transport och handel under Cargo Day kan Mercy Ships fortsätta att använda sjukhusfartyget och därigenom förbättra tillvaron för miljontals nödlidande människor.

För mer information, besök www.mercyshipscargoday.org.