Concordia Maritime tecknar nytt kontrakt för P-MAX-fartyg

Concordia Maritime har tecknat ett nytt avtal avseende kontinuerliga transporter för P-MAX-fartyget Stena Polaris.  Avtalet, som gäller från och med maj 2016, är på ett år. Kontraktspartner är ett av världens största olje- och gasföretag.

Det här är en ny nischtrad som vi identifierat tillsammans med vår kund. Det nu ingångna kontraktet visar tydligt på att vi hittat ett upplägg som skapar värde för alla parter. Kunden har ett specifikt transportbehov där den stora lastkapaciteten i P-MAX-fartygen kommer väl till pass. För vår del ligger kontraktet helt i linje med vår strävan att styra sysselsättningen mot nischtrader där
det finns möjligheter till premiumrater
”, säger Kim Ullman, VD för Concordia Maritime.

Stena Polaris har sedan våren 2014 gått på en av samma kunds nischtrader till Australien och Nya Zeeland. Fartyget kommer nu huvudsakligen användas för transporter av lättare oljeprodukter från Singapore till ö-grupper i Stilla Havet. Med sitt grunda djupgående och höga lastkapacitet kommer P-MAX-fartyget möjliggöra effektiva transporter av stora volymer.

PDF