Concordia Maritime tecknar treårigt tidsbefraktningsavtal för P-MAX-fartyg

Concordia Maritime har tecknat avtal om utbefraktning av ytterligare ett P-MAX-fartyg, Stena Progress. Avtalet, som gäller från och med april 2016, är på tre år. Kontraktspartner är ett nationellt oljebolag.

”Genom att kontraktera ut ytterligare ett till av våra P-MAX-fartyg över en längre period fortsätter vi att dra nytta av det momentum som nu präglar marknaden. Vi har nu på kort tid kontrakterat ut tre av våra tio P-MAX-fartyg över längre perioder och utvärderar löpande möjligheten till liknande upplägg. Kontrakten ligger helt i linje med vår befraktningsstrategi. Vi säkerställer en god intjäning för fartyget under den aktuella perioden, samtidigt som vi i växande omfattning balanserar exponeringen mot spotmarknaden”, säger Kim Ullman, VD för Concordia Maritime.

Fartyget kommer huvudsakligen användas för transporter av lättare oljeprodukter i Atlanten. Med sitt grunda djupgående och höga lastkapacitet kommer P-MAX-fartyget möjliggöra effektiva transporter av stora volymer.

PDF