Concordia Maritime tecknar ytterligare sale & leaseback-avtal - nu avseende suezmax-tankern Stena Supreme

Concordia Maritime avyttrar Suexmax-tankern Stena Supreme. Motpart är ett av Japans största rederier och lånefinansieringen kommer att tillhandahållas av en av Japans s.k. ”Mega Banks”. Även denna affär är en s.k. ”sale and lease back”, vilket i det här fallet innebär att Stena Supreme kommer att chartras tillbaka på bareboatbasis (d.v.s. utan besättning) under 12 år, med årliga köpoptioner från år tre och framåt.

Försäljningen innebär en bokföringsmässig vinst på ca MUSD 1,8 och en positiv likviditetseffekt på ca MUSD 22. Affärens slutliga genomförande planeras till slutet av november.
 
”Vi är mycket nöjda med uppgörelsen. Det är ett bra pris samtidigt som leaseback-upplägget gör det möjligt för oss att fortsätta sysselsätta Stena Supreme i den framgångsrika Stena Sonangol Suezmax-poolen under många år framöver. Precis som i fallet med Stena Image är transaktionen ett sätt att förbereda oss inför en dämpad marknadssituation och de möjligheter till goda affärer som där kan uppstå. Vi sitter inte still, utan jobbar aktivt med flottans struktur och disposition”, säger Kim Ullman, CEO på Concordia Maritime.

”Genom uppgörelsen tar vi ytterligare ett steg in på den japanska finanseringsmarknaden. Även i det här fallet är villkoren för transaktionen klart konkurrenskraftiga och affären innebär en betydande positiv kassaeffekt för oss. Nu har vi på kort tid gjort två affärer och vi utvärderar kontinuerligt möjligheten till liknande upplägg”, säger Ola Helgesson, CFO på Concordia Maritime.

Fearnley Securities AS har varit finansiell rådgivare till Concordia Maritime i affären.

PDF