Concordia Maritime tecknar ytterligare tidsbefraktningsavtal för P-MAX-fartyg

Concordia Maritime har tecknat avtal om utbefraktning av ytterligare ett P-MAX-fartyg. Avtalet, som gäller från och med februari 2016, är på ett år med option på ytterligare ett år. Kontraktspartner är ett brittiskt shippingföretag.

Vi fortsätter att dra nytta av den starka marknaden och kontrakterar ut ett till av våra P-MAX-fartyg över en längre period. Kontraktet ligger helt i linje med vår befraktningsstrategi. Vi säkerställer en god intjäning för fartyget under det kommande året, samtidigt som vi på ett väl avvägt sätt balanserar exponeringen mot spotmarknaden. Vi har nu på kort tid kontrakterat ut två av våra tio P-MAX-fartyg över längre perioder och utvärderar löpande möjligheten till liknande upplägg”, säger Kim Ullman, VD för Concordia Maritime.

Fartyget kommer huvudsakligen användas för transporter av lättare oljeprodukter till Västafrika. Med sitt grunda djupgående och höga lastkapacitet kommer P-MAX-fartyget möjliggöra effektiva transporter av stora volymer.

Målet för fartygen i P-MAX-flottan är just att styra sysselsättningen mot trader och befraktningssystem där fartygens unika egenskaper kommer till sin rätt och där det finns möjlighet att uppnå premiumrater. Transporter av oljeprodukter till Västafrika är ett bra exempel på en sådan nischtrad som vi identifierat och utvecklat under senare tid, säger Kim Ullman.

PDF