Delårsrapport 1 januari–30 juni 2016

 • Totala intäkter kvartal 2: MSEK 280,8 (285,6)
  Halvår: MSEK 544,4 (546,6)
 • EBITDA kvartal 2: MSEK 57,2 (105,2)
  Halvår: MSEK 160,6 (192,5)
 • Vinst före skatt kvartal 2: MSEK 12,4 (44,0)
  Halvår: MSEK 45,8 (72,2)
 • Resultat efter skatt per aktie kvartal 2: SEK 0,26 (0,92)
  Halvår: SEK 0,96 (1,51)
 • Utbefraktning av P-MAX-fartyget Stena Polaris. Avtalet är på ett år och gäller fr o m maj 2016.
 • Avtal träffat om förlikning avseende skiljedomstvist. Kostnad och utbetalning av MUSD 9,25 under kvartal två.
 • IMOIIMAX-relaterad extraersättning och inbetalning om MUSD 5 erhållen under kvartal två.
 • Positiv resultateffekt och inbetalning av avslutad USD-hedgepostion om MSEK 23 under andra kvartalet.

Nyckeltal

 • Totala intäkter, MSEK 544,4 (546,6)
 • EBITDA, MSEK 160,6 (192,5)
 • EBITDA, MUSD 19,3 (23,1)
 • Rörelseresultat, MSEK 45,1 (91,4)
 • Resultat efter skatt, MSEK 45,8 (72,2)
 • Soliditet, % 44 (42)
 • Räntabilitet på eget kapital, % 8 (2)
 • Disponibel likviditet inklusive outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK 385,9 (229,5)
 • Resultat efter skatt per aktie, SEK 0,96 (1,51)
 • Eget kapital per aktie, SEK 39,83 (36,34)

 

Distribution
Av miljöskäl publiceras våra delårsrapporter numera endast digitalt. Concordia Maritimes delårsrapporter samt ytterligare finansiell information om bolaget kan läsas eller laddas ned på vår webbplats www.concordiamaritime.com/sv/investor-relations

PDF