Delårsrapport 1 januari–30 september 2016

 • Totala intäkter kvartal 3: MSEK 215,3 (287,6)
  9 månader: MSEK 759,7 (834,0)
 • EBITDA kvartal 3: MSEK 50,9 (114,0)
  9 månader: MSEK 211,4 (306,6)
 • Vinst före skatt kvartal 3: MSEK –22,4 (52,4)
  9 månader: MSEK 23,4 (124,5)
 • Resultat efter skatt per aktie kvartal 3: SEK –0,22 (1,10)
  9 månader: SEK 0,74 (2,61)

Händelser under tredje kvartalet

 • Svag marknad till följd av såväl säsongsmässiga som strukturella och geopolitiska orsaker.
 • Upplösning av tidigare bokad skattekostnad i Schweiz MSEK 11,9.
 • Ytterligare ett kvartal utan Lost Time Injury.

Händelser efter tredje kvartalets utgång

 • Sale and leaseback-avtal avseende IMOIIMAX-tankern Stena Image genomfört i mitten på oktober.
 • Sale and leaseback-avtal avseende Suezmaxtankern Stena Supreme avtalat. Ägarskifte sker i slutet på november.

Nyckeltal

 • Totala intäkter, MSEK 759,7 (834,0)
 • EBITDA, MSEK 211,4 (306,6)
 • EBITDA, MUSD 25,2 (36,4)
 • Rörelseresultat, MSEK 35,2 (152,0)
 • Resultat efter skatt, MSEK 35,2 (124,5)
 • Soliditet, % 44 (43)
 • Räntabilitet på eget kapital, % 5 (6)
 • Disponibel likviditet inklusive outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK 401,0 (362,5)
 • Resultat efter skatt per aktie, SEK 0,74 (2,61)
 • Eget kapital per aktie, SEK 40,11 (38,27)
 • Lost Time Injury 0 (0)

Telefonkonferens/Audiosändning
En telefonkonferens/audiosändning hölls i anslutning till delårsrapporten. För att ta del av den inspelade audiosändningen, v.v. använd denna länk:

https://wonderland.videosync.fi/2016-11-09-concordia-maritime-q3-report

Distribution
Av miljöskäl publiceras våra delårsrapporter numera endast digitalt. Concordia Maritimes delårsrapporter samt ytterligare finansiell information om bolaget kan läsas eller laddas ned på vår webbplats www.concordiamaritime.com/sv/investor-relations

PDF