Delårsrapport 1 januari–31 mars 2016

 • Totala intäkter kvartal 1: MSEK 263,6 (255,5) Helåret 2015: MSEK 1 086,6 (907,6)
 • Vinst före skatt kvartal 1: MSEK 33,4 (28,1) Helåret 2015: 174,3 (16,5)
 • EBITDA: MSEK 103,4 (82,2) Helåret 2015: 423,8 (214,7)
 • Resultat efter skatt per aktie kvartal 1: SEK 0,70 (0,59) Helåret 2015: SEK 3,64 (0,18)
 • Utbefraktning av P-MAX-fartyget Stena Performance. Avtalet är på ett år och gäller fr o m månadsskiftet januari – februari 2016.
 • Utbefraktning av P-MAX-fartyget Stena Progress. Avtalet är på tre år och gäller fr o m april 2016.

Efter rapportperiodens slut

 • I slutet av april tecknades ett nytt avtal avseende kontinuerliga transporter för P-MAX-fartyget Stena Polaris. Avtalet, som gäller från och med maj 2016, är på ett år. Kontraktspartner är ett av världens största olje- och gasföretag.

Nyckeltal

 • Totala intäkter, MSEK 263,6 (255,5)
 • EBITDA, MSEK 103,4 (82,2)
 • EBITDA, MUSD 12,2 (9,9)
 • Rörelseresultat, MSEK 44,4 (39,0)
 • Resultat efter skatt, MSEK 33,4 (28,1)
 • Soliditet, % 43 (43)
 • Räntabilitet på eget kapital, % 10 (1,6)
 • Disponibel likviditet inklusive outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK 450,9 (307,3)
 • Resultat efter skatt per aktie, SEK 0,70 (0,59)
 • Eget kapital per aktie, SEK 39,02 (37,03)

Distribution

Av miljöskäl publiceras våra delårsrapporter numera endast digitalt. Concordia Maritimes delårsrapporter samt ytterligare finansiell information om bolaget kan läsas eller laddas ned på vår webbplats www.concordiamaritime.com/sv/investor-relations

PDF