INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS/ AUDIOSÄNDNING

Concordia Maritime inbjuder till telefonkonferens/audiosändning 28 januari 2016, kl 16.00 CET. Bokslutskommunikén (publiceras den 28 januari 2016) presenteras och tillfälle ges till frågor.

Närvarande:

Kim Ullman, VD
Ola Helgesson, Finansdirektör

Telefonkonferensen nås på:
SE: +46 856642655
UK: +44 2034262887
US: +1 6467224898

För att ta del av audiosändningen, v.v. använd denna länk:

http://cloud.magneetto.com/wonderland/2016_0128_Concordia_Maritime/view

Frågor kan ställas muntligen via telekonferensen eller skriftligen via audiosändningen.

Det finns efteråt även möjlighet att ta del av presentationen av Bokslutskommunikén via en inspelad version på Concordia Maritimes hemsida under Investor Relations.

PDF