INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS/AUDIOSÄNDNING

Concordia Maritime inbjuder till telefonkonferens/audiosändning 28 juli 2016, kl 15.30 CEST.

Delårsrapport Q2 2016 (publiceras den 28 juli 2016) presenteras och tillfälle ges till frågor.

Närvarande:
Kim Ullman, VD
Ola Helgesson, Finansdirektör

Telefonkonferensen nås på:
SE: +46856642692
UK: +442030089801
US: +18558315944

För att ta del av audiosändningen, v.v. använd denna länk:
https://wonderland.videosync.fi/2016-07-28-concordiamaritime-q2report


Frågor kan ställas muntligen via telekonferensen eller skriftligen via audiosändningen.

Det finns efteråt även möjlighet att ta del av presentationen av Delårsrapport Q2 2016 via en inspelad version på Concordia Maritimes hemsida under Investor Relations.


Concordia Maritime
är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm.
www.concordiamaritime.com
 

PDF