Nya finansieringsavtal tecknade för P-MAX-fartygen

Nuvarande finansieringsfacilitet för de tio P-MAX-fartygen löper ut i juni 2017. Concordia Maritime har nu tecknat två separata avtal för refinansieringen av fartygen. Totalt uppgår refinansieringen till MUSD 189, vilket efter finansieringskostnader är i nivå med nuvarande lånebelopp.

Den första finansieringsfaciliteten görs tillsammans med en grupp av banker bestående av Svenska Handelsbanken, BNP Paribas, DNB, Nordea, SEB och Swedbank. Denna facilitet refinansierar åtta av P-MAX-fartygen och har en löptid om fem år. Avtalet har konkurrenskraftiga villkor och finansierar 67,5 procent av fartygens marknadsvärde. Finansieringsfaciliteten har samordnats av Handelsbanken Capital Markets.

Den andra finansieringsfaciliteten tecknas med Svenska Skeppshypotek. Genom denna refinansieras de återstående två av P-MAX-fartygen. Löptiden är på fem år. Även detta upplägg sker till konkurrenskraftiga villkor och finansierar 70 procent av fartygens marknadsvärden.

"Vi är glada över att ha kunnat genomföra refinansieringen av P-MAX-fartygen till mycket konkurrenskraftiga villkor med relationsbanker. I kombination med sale & lease back-uppläggen för Stena Image och Stena Supreme ger de oss en stark finansiell plattform att fortsätta utveckla vår verksamhet från”, säger Ola Helgesson, CFO på Concordia Maritime.

PDF