Två studenter tilldelades stipendier från Concordia Maritime (Bermuda) Ltd.

Vid en ceremoni nyligen delade Concordia Maritime (Bermuda) Ltd. ut stipendier till två välförtjänta unga personer från Bermuda. De två pristagarna var Joshua Santucci-Smith och Erin Greig

Joshua, som nyligen tog examen vid Berkeley Institute och Bermuda College fick ett treårigt stipendium och har påbörjat sitt första år vid universitetet i Tampa. Han är mycket intresserad av den marina miljön och har som mål att ta en examen i marinbiologi. Joshua har vidare som ambition att arbeta med marin ärftlighetslära.

Den andra stipendiemottagaren var Erin Greig. Under de senaste åren har Erin arbetat ombord på segelträningsfartyg för att skaffa sig relevant praktiktid till sjöss och därmed uppfylla ansökningskraven vid Watch öppna program. Erin avslutade i början av september sin anställning som 4th Officer på segelträningsfartyget Piston Castle. Erins mål i karriären är att gå vidare till att bli sjökapten. Efter slutförande av sin träning och med mer erfarenhet planerar hon att återvända till Bermuda och uppmuntra andra kvinnor att engagera sig inom den maritima industrin.     

Stipendiet från Concordia Maritime (Bermuda) Ltd. instiftades 2011 med det huvudsakliga målet att erbjuda stipendier till studenter som är intresserade av marina eller maritimrelaterade karriärer.

Bilden nedan föreställer Taran Card och Angelique Burgess – medlem respektive ordförande i stipendiekommittén, Erin Greig – stipendiemottagare och Pilot Mario Thompson, medlem i stipendiekommittén.

På nedanstående bild tar Dawn Santucci-Smiths mamma emot priset för sin son Joshua Santucci-Smiths räkning. 


Joshua Santucci-Smith